Stáž na uměleckém lyceu.

Vybraní žáci oboru multimediální tvorba se v květnu 2018 zúčastní mezinárodní stáže v Rusku.