Bienále Benátky

Ve dnech 16. – 21. 10. 2019 se uskuteční letecký zájezd do Benátek.