Talentové zkoušky 5. a 7. 1. 2021

Talentové zkoušky se opravdu konají ve stanovených termínech.