Na konci června 2017 se žáci oboru multimediální tvorba zúčastnili poznávacího zájezdu do Německa. Jejich cílem byla slavná obrazárna Zwinger. Druhý den jsme se při zpáteční cestě do Prahy zastavili v jáchymovských dolech.