Naši studenti se vypravili do Brna s cílem zúčastnit se ateliérových schůzí na FaVU VUT v Brně, což je jedna z prestižních uměleckých vysokých škol v České republice. Navštívili ateliéry grafického designu, sochařství, malířství, fotografie a intermédií. Mohli tak na vlastní kůži zažít vysokoškolskou výuku ateliérového typu, poznat prostředí vysoké umělecké školy, její studenty i pedagogy. Nedílnou součástí byla konzultace prací s vedoucími ateliérů. Díky těmto zkušenostem se mohou naši studenti lépe orientovat v možnostech dalšího studia na vysoké škole a zvyšuje se tak jejich šance na přijetí.

Dále jsme navštívili výstavu s názvem Start point, která v Domě pánů z Kunštátu prezentovala vybrané diplomové projekty studentů vysokých uměleckých škol napříč celou Evropou.

Ve Vídni jsme se soustředili na galerii Albertina, především na retrospektivu předního impresionisty Claude Moneta. Dále jsme zhlédli průřezovou expozici od Moneta po  Picassa, která představuje příklady stěžejních modernistických směrů první poloviny 20. století.

Cestou zpět do Prahy jsme se třetí den zájezdu zastavili v Moravském krasu, abychom načerpali mystickou atmosféru propasti Macocha a  krasového jeskynního komplexu.

Exkurze se rovněž zúčastnili studenti a pedagogové z moskevského lycea MAChL RACh, kteří jsou u nás na výměnné studijní stáži.