I v těch velmi složitých podmínkách naši žáci dále prohlubují své znalosti z oblasti digitálních i klasických medií. Níže jsou ukázky prací žáků 3. ročníku v rámci předmětu grafický design.