Během měsíce září jsme s našimi žáky oboru multimediální tvorba navštívili výstavu Retrospektiva Jaroslava Róny, který svým uměním navazuje na tradici českého surrealismu. Výstava co do instalace pojatá klasickým způsobem, což je rozhodně ku prospěchu věci, stála na třech paralelních liniích, kterými se Rónovo dílo vyznačuje. Větší formáty maleb byly doplněny o deníkové skici a kresby a příjemně „komunikovaly“ se sochařskými objekty.