Schola Pragensis 2019

Ve dnech 28.-30. 11. 2019 se uskutečnil veletrh středních škol Schola Pragensis na kterém jsme již tradičně nechyběli!

Přijímací řízení 2019

Do konce listopadu 2019 je nutné, aby všichni zájemci o náš umělecký obor podali přihlášku ke studiu.

Bienále Benátky

Ve dnech 16. – 21. 10. 2019 se uskuteční letecký zájezd do Benátek.

Klauzurní práce 3. ročníku.

Závěrečné práce 3. MT v galerii Berlínskej model.