Talentové zkoušky 5. a 7. 1. 2021

Talentové zkoušky se opravdu konají ve stanovených termínech.

Distanční výuka

Podle současného nařízení vlády se žáci naší střední školy učí distančně doma. Každá vyučovací hodina je odučena přes MEET nebo ZOOM. Všichni ve škole využíváme platformu Google, Google Classroom.

Kroužek kresebné přípravy

Příprava na talentové zkoušky pro obor MT.

Závěrečné práce žáků MT

V květnu 2020 se uskutečnily obhajoby závěrečných maturitních prací.