Talentové zkoušky 5. a 7. 1. 2021

Talentové zkoušky se opravdu konají ve stanovených termínech.

Distanční výuka

Podle současného nařízení vlády se žáci naší střední školy učí distančně doma. Každá vyučovací hodina je odučena přes MEET nebo ZOOM. Všichni ve škole využíváme platformu Google, Google Classroom.

Kroužek kresebné přípravy

Příprava na talentové zkoušky pro obor MT.

Závěrečné práce žáků MT

V květnu 2020 se uskutečnily obhajoby závěrečných maturitních prací.

I v době koronavirové epidemie naši žáci pracují na úkolech z grafického designu.

I v těch velmi složitých podmínkách naši žáci dále prohlubují své znalosti z oblasti digitálních i klasických medií.

Workshopy a praxe na MUP

Od ledna 2020 se pravidelně konají workshopy a praxe ve studiích MUP.

Schola Pragensis 2019

Ve dnech 28.-30. 11. 2019 se uskutečnil veletrh středních škol Schola Pragensis na kterém jsme již tradičně nechyběli!

Přijímací řízení 2019

Do konce listopadu 2019 je nutné, aby všichni zájemci o náš umělecký obor podali přihlášku ke studiu.