Naši učitelé v akci

Vyučující naší školy uskutečnili kreslířský a malířský workshop na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Imatrikulace

V úterý 10. října se uskutečnila slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníku.

Jaroslav Róna v Domě U Kamenného zvonu

Během měsíce září jsme s našimi žáky oboru multimediální tvorba navštívili výstavu Retrospektiva Jaroslava Róny.

Nervous trees Kryštofa Kintery v galerii Rudolfinum

S žáky oboru multimediální tvorba jsme navštívili aktuální výstavu Kryštofa Kintery Nervous Trees.

Exkurze do Německa

Na konci června 2017 se uskutečnila exkurze do Drážďan.

Víkendový multimediální workshop

Ve dnech 21. – 23. dubna 2017 se uskutečnil multimediální workshop v Doksech u Máchova jezera

Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie

Ve dnech 23. - 30. dubna 2017 se uskutečnil poznávací a jazykový zájezd do Yorku.

Souborné zkoušky

Ve dnech 19. – 20. června 2017 se budou konat souborné zkoušky z dějin umění žáků 1. ročníku Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oboru multimediální tvorba.