Termíny maturitních zkoušek – zkušební období jaro 2020

obor Multimediální tvorba

Termíny didaktických testů, ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek. Časy didaktických testů jsou uvedeny na pozvánkách k maturitní zkoušce, které byly rozeslány studentům.

Zkoušky – testy Datum
didaktické testy ANJ 1. 6. 2020, začátek 13:00
didaktické testy ČJL 2. 6. 2020, začátek 8:00
Profilová část – ústní maturitní zkoušky 15. – 17. 6. 2020