Termíny maturitních zkoušek – zkušební období podzim 2020

obor Multimediální tvorba

Termíny didaktických testů, ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek.

Zkoušky – testy Datum
didaktické testy ANJ Zasláno v pozvánce
didaktické testy ČJL Zasláno v pozvánce
Profilová část – ústní maturitní zkoušky 14. září 2020 od 13:30 hod.