Výpočetní technika

Předmět Výpočetní technika vede k rozvíjení logických schopností a motorických dovedností nejen při práci s počítačem. Svou nezastupitelnou roli přenáší i do praktických úloh všeho druhu a při začleňování člověka do moderní společnosti.

Práce s počítačem má za cíl naučit žáky a žákyně racionálně využívat prostředky výpočetní techniky a informačních technologií. Naučí je vytřídit nabízené množství informací z otevřených zdrojů, pomůže jim snadno zpracovat výsledky do podoby vlastní formy a zároveň je naučí respektovat a dodržet zákonné normy a ustanovení. Žáci přirozenou cestou porozumí základům operačního systému a běžných aplikačních programů.

Upevní si uživatelskou úroveň pro zvládnutí běžných kancelářských programů, grafických programů, databázových systémů a samozřejmě komunikační a ekonomické aplikace. Současný svět se neustále otáčí kolem internetu. Žáci budou schopni samostatně programovat jednoduché www dokumenty, tvořit vlastní obsah a jednoduché webové aplikace. Součástí předmětu jsou i základy tvorby počítačových sítí a jejich správy. Získají dovednosti, které jim pomohou komunikovat a rychleji se přizpůsobit v jakékoli oblasti.