O škole

Budova školyNabízíme studijní obor:

82-41-M/17 Multimediální tvorba
- 4leté denní maturitní studium

Pro nadcházející školní rok bude otevřena:
1 třída čtyřletého studia – 14 žáků

Základem studia jsou odborné a profilující předměty: výtvarná tvorba, prostorová tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, design, AutoCAD, management, marketing.

Vyučované cizí jazyky: od 1. ročníku povinně vyučujeme 2 cizí jazyky, s výběrem z těchto možností – angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština. Ve škole probíhají kurzy jazykové konverzace s rodilým mluvčím. V rámci studia mohou žáci získat certifikát z anglického jazyka – FCE, CAE. Škola spolupracuje s jazykovou agenturou British Council.

Škola nabízí svým žákům jedinečnou možnost podílet se na tvorbě a realizaci vlastní skutečné a registrované cestovní kanceláře ARCUS. Žáci využijí své teoreticky získané znalosti v praxi při tvorbě nového katalogu, reklamních videí, vytváření marketingové strategie a správě webových stránek. Dostanou se i do kontaktu s budoucími klienty. Vyzkouší si jaké to je být zaměstnanci nebo vedoucími pracovníky ve skutečné cestovní kanceláři. Protože se žáci mohou také podílet na tvorbě zisku cestovní kanceláře, budou mít z této aktivní činnosti i vlastní finanční prospěch.

Uplatnění absolventů: Absolventi jsou připraveni pro studium na VŠ, se znalostí multimediálních nástrojů a technik se uplatní jako programátoři, pracovníci v oblasti výroby tiskových materiálů a multimediálních výukových prezentací.

Škola spolupracuje s firmou iStyle. V rámci této spolupráce mohou žáci naší školy získat produkty značky Apple s výraznou slevou.

Výuku zajišťují mimo interních učitelů také externí odborníci z praxe a vysokých škol. Dbají na individuální přístup k žákům a poskytují jim podle potřeby konzultace. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu ve čtvrtletích. Rodiče mohou denně sledovat na internetu docházku a prospěch žáka po zadání osobních přihlašovacích údajů. V rámci studijní sekce naleznou studenti studijní materiály v zabezpečené webové aplikaci. Budou tedy mít všechny podklady pro výuku neustále online k dispozici.

Škola pořádá jazykové a poznávací pobyty (například v mezinárodní škole v Anglii, Francii, Španělsku, SRN), lyžařský výcvikový kurz, výtvarné a zeměpisné exkurze a praktická cvičení mimo školu.

Žáci mají k dispozici sportovní areál, tělocvičnu, volný přístup k internetu. Škola má tři speciální počítačové učebny s rychlým neomezeným připojením k internetu, vybavené scannery, barevnými tiskárnami, k dispozici jsou videokamery, digitální fotoaparáty. Hlavní učebna výpočetní techniky je plně klimatizována. Datové projektory s ozvučením jsou v každé učebně.

Škola nabízí i ubytování pro mimopražské studenty.

Školné činí 28 900 Kč za rok.

Učebnice a sešity poskytujeme studentům zdarma.