O studiu

Studium je zaměřeno na odbornou přípravu žáků pro uplatnění v praxi a přípravu žáků pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Soustřeďujeme se na výuku odborných předmětů jako jsou: dějiny výtvarné kultury, výtvarná tvorba, písmo a figurální tvorba, prostorová tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, multimediální tvorba, design, AutoCAD, základy ekonomiky, management a marketing.

Snažíme se žáky vést k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Absolventi díky nabytým odborným znalostem naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologiích, programátoři, pracovníci v oblasti výroby tiskových materiálů a multimediálních výukových prezentací.

Výuku zajišťují kromě interních učitelů také externí odborníci z praxe a vysokých škol. Dbají na individuální přístup ke žákům a poskytují jim dle potřeby konzultace. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu studenta ve čtvrtletích v jednotlivých předmětech. Rodiče mají možnost sledovat klasifikaci prostřednictvím internetu, stejně jako příchod a odchod žáků. Všechny studijní poklady mají studenti k dispozici v zabezpečené internetové aplikaci Studijní sekce.

Studenti mohou také využívat počítačové učebny a internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase, mají k dispozici ateliér, možnost kopírování a využívání všech studijních pomůcek.

Škola celoročně spolupracuje s reklamními agenturami a cestovními kancelářemi, kde probíhají praxe žáků. Samozřejmostí je, že naši studenti se účastní řady soutěží, středoškolské odborné činnosti (SOČ) a besed s odborníky z praxe a vysokých škol.