Ve dnech 23. – 30. dubna 2017 se uskutečnil poznávací a jazykový zájezd do Yorku pro žáky Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., oboru osmileté gymnázium a pro žáky Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oborů cestovní ruch a multimediální tvorba.

PROGRAM ZÁJEZDU – YORK s výukou angličtiny

1. den Noční přejezd přes ČR a Německo do Nizozemí

2. den Celý den prohlídka Amsterdamu, plavba po kanálech, procházka městem, květinové trhy a večer noční trajekt IJmunden – Newcastle- upon-Tyne s ubytováním v 4 -lůžkových kajutách s příslušenstvím

3. den Odjezd z přístavu, cesta po stopách hraběte Drákuly do velrybářského přístavu Whitby s klášterem a kostelem St. Mary´s Church na mořském útesu s výhledem na moře. Procházka městečkem i bránou z velrybích kostí. Krátká zastávka ve vesničce Goathland, na zdejším železničním nádraží se natáčely scény z Letopisů Narnie i Harry Pottera. Po příjezdu do Yorku ubytování v hostitelských rodinách a teplá večeře.

4. den Ráno po snídani začne výuka angličtiny. Odpoledne cesta do Sherwoodského lesa, který proslavil Robin Hood. Procházka ke starému dubu, který tam roste už téměř 1000 let. V Nottinghamu fotografování u sochy nejslavnějšího anglického zbojníka a prohlídka hospody Ye Olde Trip to Jerusalem, kde poutníci zastavují již více než 800 let! Pak už bude následovat návrat k hostitelským rodinám, večeře a nocleh.

5. den Snídaně, dopoledne bude věnováno výuce angličtiny, odpoledne zase památkám. Prohlédnete si nádherné město York, které si zachovalo středověkou tvář. Katedrála Minster s barevným oknem „Heart of Yorkshire“, prastaré uličky The Shambles s křivými domy, kamenná věž Clifford´s Tower, muzeum Jorvik Viking Centre, kde se octnete ve vikingské vesnici. Večer návrat do hostitelských rodin.

6. den Po snídani opět výuka angličtiny ve škole, odpoledne výlet na Castle Howard, do jedné z nejmajestátnějších soukromých rezidencí v Británii. Rozsáhlé zahrady, živé ploty, pávi, historie sahající do 17. století, grandióznost staré dobré Anglie. Není divu, že si toto místo oblíbili filmaři.

7. den Snídaně a rozloučení s hostitelskou rodinou, přesun na jih do Londýna. Po okružní jízdě městem se projdete v části Westminster kolem Parlamentu a Big Benu, obřího kola London Eye, Westminster Abbey, Buckingham Palace, náměstí Piccadilly Circus, Trafalgar Square až do Covent Garden. Čas bude také na osobní volno na nákup suvenýrů. K večeru přejedete lodí nebo automatickým vláčkem DLR do Greenwich (nultý poledník, hvězdárna Royal Observatory, rozlehlý park) a pak odjezd do přístavu na trajekt z Doveru do Calais

8. den Snídaně, cesta přes Francii, Belgii a Německo, návrat domů v odpoledních hodinách.