I v letošním roce se soukromé školy ARCUS zúčastnily přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze. Expozice oboru multimediální tvorba byla zcela unikátní, nejprofesionálnější ze všech vystavovatelů. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet modelaci a animaci na počítačích Apple iMac. V naší expozici si zájemci mohli také vyzkoušet a prohlédnout 3D tiskárnu. Součástí expozice byl i výtvarný ateliér, kde si mohli všichni zájemci o studium vyzkoušet kresbu. Děkujeme všem pedagogům, žákům a uchazečům o studium na naší škole za krásně strávené tři dny.