Ve dnech 19. – 20. června 2017 se budou konat souborné zkoušky z dějin umění žáků 1. ročníku Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., oboru multimediální tvorba. Ve čtvrtek 22. června 2017 se bude konat ročníková zkouška pro žáky 2. ročníku. Během souborných zkoušek musí žáci prokázat svou aktivní znalost z dějin umění a výtvarné tvorby. Přejeme jim mnoho úspěchů!