Vybraní žáci oboru multimediální tvorba Soukromé střední školy cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. se v květnu 2018 zúčastní mezinárodní stáže na vysoce prestižním moskevském uměleckém lyceu MAHL RAH. Stáž je zaměřena na zdokonalování odborných schopností v oblasti klasických médií, a to v prostředí, které je na špičkové úrovni světového měřítka.

Se stáží se rovněž pojí návštěvy kulturních institucí a památek (světově významná Treťjakovská galerie, Muzeum výtvarných umění A. S. Puškina, muzeum moderního a současného umění Garage, Chrám Vasila Blaženého, Kreml, klášter ve Vladimíru s freskami Andreje Rubleva).