S radostí Vám oznamujeme výsledky fotografické soutěže ARCUS PHOTO pro rok 2021. Porota se po společném zvážení a zhodnocení jednotlivých prací shodla na následném umístění studentů a studentek v soutěži.

1.    místo : Klára P. z 3. MT
2.     místo : David H. z 2. MT
3.     místo : Leonid N. z 2. MT
4.     místo : Kryštof V. z 1. MT
5.     místo : Victor A. z 2. MT
6.     místo : Matěj Z. z 1. MT
7.     místo : Vladimír H. z 3. MT
8.     místo : Ondřej Edward W. z 2. MT
9.     místo : Štěpán S. z 2. MT
10.  místo : Greta L. z 3. MT
11.  místo : Matyáš F. z 2. MT
12.  místo : Veronika H. z 1. MT
13.  místo : Lukáš H. z 1. MT

Porota hodnotila celkové zpracování zaslané fotografické série, zároveň hodnotila kvalitu jednotlivých fotografií. Výhercům tímto gratulujeme!

Již se těšíme na další ročník.