Ředitel školy vyhlašuje další kola přijímacího řízení

pro školní rok 2022/2023 podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění pro obor 82-41-M/17 – Multimediální tvorba.

Další kola přijímacího řízení začnou probíhat ihned po skončení kola prvního a budou trvat až do naplnění celkové kapacity.
O naplněnosti kapacity se informujte na telefonním čísle 281 865 390.
Kritéria pro další kola přijímacího řízení zůstávají stejná jako pro první kolo: http://www.multimedialnitvorba.cz/multimedialni-tvorba/prijimaci-rizeni/

Přijímací řízení probíhá pouze na základě podané přihlášky ke studiu, kterou prosím odevzdejte škole obratem (odkaz na přihlášku ke studiu: https://www.msmt.cz/file/56333_1_1/).

 

V Praze dne 5. února  2022

RNDr. Josef Závěta, CSc.

ředitel