O škole

Nabízíme studijní obor:

82-41-M/17 Multimediální tvorba

– 4leté denní maturitní studium

Pro nadcházející školní rok bude otevřena:
1 třída čtyřletého studia – 26 žáků

Jsme menší školou rodinného typu s přátelskou atmosférou a dlouholetou tradicí. Škola byla založena v roce 1993 jako škola cestovního ruchu. Nedávno (v roce 2015) jsme otevřeli nový umělecký obor multimediální tvorba. Tento obor budujeme na základě nejaktuálnějších trendů v oblasti užitého i volného umění. Proto se našim žákům snažíme poskytnout důslednou průpravu jak v digitálních médiích a nových technologiích týkajících se vizuální oblasti, tak v základní umělecké řemeslné činnosti.

Od 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu školy na Střední škola ARCUS, s.r.o.

Ve vyučovaných dovednostech přistupujeme k žákům aktivně a snažíme se respektovat jejich individuální preference.

Naši pedagogové odborných předmětů jsou mladí a energičtí umělci, kteří úspěšně působí na české umělecké scéně a podílejí se na jejím výstavním provozu. Velice dbáme na to, aby naši žáci poznávali současné, moderní i klasické umění naživo, a proto pořádáme mnoho tuzemských i zahraničních exkurzí, návštěvy aktuálních výstav jsou naprostou samozřejmostí. Dále pořádáme intenzivní výukové programy v exteriéru (plenéry a workshopy), na kterých žáci získávají intenzívnější cestou vybrané umělecké a technické dovednosti.

Školné činí 28 900 Kč za rok.

Učebnice a sešity poskytujeme žákům zdarma.