Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vyplněná přihláška na běžném formuláři, kterou je nutno ihned zaslat na adresu naší školy, nejpozději do 30. listopadu 2021.

Formulář přihlášky ke stažení.

Žáci jsou ke studiu přijímání na základě talentové zkoušky.

Bodově se zvýhodňují známky z výtvarné výchovy, cizího jazyka a výpočetní techniky.

Ve školním roce 2022/2023 může být přijato 26 uchazečů.

Doporučené okruhy domácích prací k přijímacímu pohovoru