Proč studovat u nás

Multimediální tvorba je velmi atraktivní studijní obor. Absolventi díky nabytým odborným znalostem naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologiích, v DTP studiích, programátoři, grafici, pracovníci v oblasti reklamy, výroby tiskových materiálů a střihu videa.

Co u nás najdete, co nabízíme, jaké máme vybavení…

 • 2 specializované učebny multimediální tvorby vybavené novými Apple iMac
 • škola je zcela multimediální – 5 počítačových učeben
 • učitelé používají při výuce Apple TV a iPady
 • moderní a atraktivní výuka
 • 3D tiskárna
 • 4 plně klimatizované učebny, v ostatních rekuperační jednotky s výměnou vzduchu a chlazením
 • žáci mají k dispozici veškeré studijní materiály v zabezpečené studijní sekci v rámci iTunesU
 • žáci si vedou skutečnou firmu – CK ARCUS, tvoří reklamní spoty, grafické návrhy na katalogy a další propagační materiály,
  z veškeré této činnosti mají i vlastní finanční prospěch!
 • důraz kladen na individuální přístup k žákům, proto je ve třídách snížený počet žáků
 • na odborné předměty a cizí jazyky se žáci dělí do skupin
 • výborná dopravní dostupnost (nedaleko stanice metra B Hloubětín)
 • v prvním ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky v rozsahu 3 hodiny týdně, žáci si vybírají z anglického, německého, španělského, ruského a francouzského jazyka
 • žáci mají k dispozici výukové materiály na zabezpečené internetové aplikaci 24 hodin denně online
 • pravidelné workshopy a plenéry v terénu
 • pro informace žákům byla v 1. patře instalována nová televizní obrazovka, zobrazují se zde aktuální informace o dění ve škole
 • v každé učebně je pro názornost výuky instalován datový projektor s počítačem a ozvučením
 • pět počítačových učeben, z toho dvě odborné učebny s iMac pro grafické a filmové práce
 • ateliér a počítačové učebny jsou žákům volně přístupné od 7:15 hod. do 16:00 hod.
 • žáci mají k dispozici studovnu s novými koženými sedačkami
 • učitelé, resp. žáci mají k dispozici 3 barevné kopírky, z toho dvě až do formátu A3
 • rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí docházkového systému
 • rodiče mohou sledovat klasifikaci žáků na internetu s podrobnými údaji, kdy a za co byla známka stanovena
 • škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice (vyjma pracovních a jazykových učebnic)
 • v prostorách školy se mohou žáci připojit k internetu prostřednictví bezdrátové sítě Wifi
 • škola nabízí nadstandardní výuku profilových předmětů

Co je to multimediální tvorba?
Pojem multimediální vychází ze dvou slov: multi a médium. Multi znamená mnoho, médium je pak označení pro druh uměleckého vyjádření. Jinými slovy médium zprostředkovává vztah mezi autorem a divákem. Pojmem multimediální tvorba tedy označujeme širokou škálu různých druhů uměleckých vyjádření.

Jaká existují média?
Z hlediska teorie umění dělíme média na dvě hlavní skupiny: klasická a digitální.

Co jsou klasická a co digitální média?
Mezi klasická média řadíme kresbu, malbu, modelování a klasické grafické techniky (např. linoryt). Mezi digitální zase digitální fotografii, video, 3D modelování, digitální animaci. Za jednoduchou pomůcku pro zařazení média může posloužit následující příklad: klasická média vytváříme ručně, digitální za pomoci počítače.

Najdu po absolvování oboru dobré uplatnění?
Ano. Naši absolventi budou ovládat vysoce specializované činnosti jak v práci s digitální technikou, tak s profesionálními grafickými programy. Dále budou umět perfektně kreslit a modelovat, takže se uplatní ve spoustě různých profesí – mohou se stát mimo jiné designéry počítačových her a programů nebo pracovat ve filmovém průmyslu.

Budu po absolvování oboru dobře připraven na studium vysoké školy?
Ano. Naši absolventi získají schopnosti a znalosti potřebné ke studiu na vysokých uměleckých školách typu AVU, UMPRUM nebo FAMU.