Multimediální tvorba

Nechceš z matematiky povinně maturovat?
Pojď k nám studovat!

(Na našem uměleckém oboru není povinná státní maturitní zkouška z matematiky!)

 

Proč studovat právě u nás?

 • všichni žáci dostávají ke studiu nový iPad mini
 • škola je zcela multimediální - 3 počítačové učebny
 • učitelé používají při výuce Apple TV a iPady
 • moderní a atraktivní výuka
 • žáci si vedou skutečnou firmu - CK ARCUS
  (tvoří reklamní spoty, grafické návrhy na katalogy a další propagační materiály) 
  z veškeré této činnosti mají i vlastní finanční prospěch!
  Škola Vám umožní si během studia vést vlastní skutečnou obchodní společnost
 • kladen důraz na individuální přístup k žákům, proto ve třídě není více než 20 žáků
 • na odborné předměty a cizí jazyky se žáci dělí do skupin
 • výborná dopravní dostupnost (nedaleko stanice metra B Hloubětín)
 • v prvním ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky v rozsahu 3 hodiny týdně, žáci si vybírají z anglického, německého, španělského, ruského a francouzského jazyka
 • žáci mají k dispozici výukové materiály na zabezpečené internetové aplikaci 24 hodin denně online
 • pro informace žákům byla v 1. patře instalována nová televizní obrazovka, zobrazují se zde aktuální informace o dění ve škole
 • v každé učebně je pro názornost výuky instalován datový projektor s počítačem a ozvučením
 • tři počítačové učebny jsou vybaveny LCD monitory, ozvučením a barevnými laserovými tiskárnami
 • ateliér a počítačové učebny jsou žákům volně přístupné od 7:15 hod. do 16:00 hod.
 • žáci mají k dispozici studovnu s novými koženými sedačkami
 • učitelé, resp. žáci mají k dispozici 3 kopírky, z toho je jedna barevná až do formátu A3
 • rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí docházkového systému
 • rodiče mohou sledovat klasifikaci žáků na internetu s podrobnými údaji, kdy a za co byla známka stanovena
 • škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice (vyjma pracovních a jazykových učebnic)
 • v prostorách školy se mohou žáci připojit k internetu prostřednictví bezdrátové sítě Wifi
 • škola nabízí nadstandardní výuku profilových předmětů jako je výtvarná tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, management nebo marketing